โรงเรียนศึกษาพระคัมภีร์ของวายแวมได้สร้างรูปแบบการเรียนออนไลน์ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีหิวกระหายและต้องการความเข้าใจมากขึ้น  หน่วยกิจการเรียนออนไลน์นี้สามารถใช้เป็นหน่วยกิจการเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ(The University of the Nations Extension Studies) ดูรายละเอียดหน่วยกิจของวิชาการได้ในบทนำการเรียนออนไลน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซต์ภาษาอังกฤษ www.onlinesbs.org

หรือติดต่อเราเป็นภาษาไทยได้ที่ : SBSonlineThailand@gmail.com