Online SBS Logo

Introduksyon sa Online na Eskwelahan ng Biblikal na Pag-aaral (OEBP)

 Ang OEBP  ay nakadisenyo  upang ang  dinamika na Eskwelahan ng Pag-aaral ng Bibliya ng Youth With A Mission (YWAM)  ay  maging bukas para sa lahat na may gutom sa salita ng Diyos at sa sinuman na gusto pang pag-aralan ito sa mas malalim na antas. Ang OEBP ay Taglish (halong Tagalog at English) na translation o salin ng Ingles ng online ng School of Biblical Studies (SBS) ng Youth With A Mission(YWAM), England na matatagpuan din sa website na itoAng mga ilang modyul ng OEBP ay may accreditation  sa  University of the Nations Extension Studies ng YWAM. May credit ang bawat modyul at ito ay  naka-indicate sa introduksyon.

 Kung gusto nyo pa marami pang inpormasyon pero nasa Ingles lamang na lenggwahe, pumunta sa https://onlinesbs.org.

Kung may katanungan,sumulat sa fernando.rona@onlinesbs.org

 

Demo ng Kurso para sa OEBP

 Ang unang modyul ( Introduksyon sa Inductive na Pag-aaral ng Bibliya - IPB, Unang Bahagi ) ay demo o bukas para sa iyo upang ma-check mo kung anu  at paano gawin ang OEBP. Ang modyul na ito ay kasama ang mga pundasyong yunit na nagpapaliwanag kung anu ang Inductive na Pag-aaral ng Bibliya (IPB) at ang bawat hakbang na kasama at gagamitin sa pag-aaral ng mga sulat ng Galacia,Tito at , Filemon.  Kapag i-click mo ang pangalan ng kurso mo,kelangang mong piliin  ang Log in as Guest.