Online SBS Logo

(Ang kursong ito ay kasalukuyang ginagawa) 

Introduksyon sa Onlain na Eskwelahan ng Biblikal na Pag-aaral (OEBP)

 Ang OEBP  ay nakadisenyo  upang ang  dinamika na Eskwelahan ng Pag-aaral ng Bibliya ng Youth With A Mission (YWAM)  ay  maging bukas para sa lahat na may gutom sa salita ng Diyos at sa sinuman na gusto pang pag-aralan ito sa mas malalim na antas. Ang mga ilang modyul ng OEBP ay may akreditasyon sa  Unibersidad ng mga Nasyon Ektensyong Pag-aaral ng YWAM. May kredit ang bawat modyul at ito ay  naka-indika sa introduksyon.

Para sa marami pang inpormasyon,sumulat sa fernando.rona@kingslodge.org

 

Demo ng Kurso para sa OEBP

 Ang unang modyul ( Introduksyon sa Induktib na Pag-aaral ng Bibliya - IPB, Unang Bahagi ) ay  bukas para sa iyo upang ma-tsek mo kung anu  at paano gawin ang OEBP. Ang modyul na ito ay kasama ang mga pundasyon yunit na nagpapaliwanag kung anu ang Induktib na Pag-aaral ng Bibliya (IPB) at ang bawat hakbang na kasama at gagamitin sa pag-aaral ng mga sulat ng Galacia,Tito at , Filemon.  Kapag i-klik mo ang pangalan ng kurso mo,kelangang mong piliin  ang Log in as Guest.