Introduksyon sa Online ng Eskwelahan ng Biblikal ng Pag-aaral (OEBP)

Ang yunit na ito ay bigyan ka ng introduksiyon sa OEBP na kurso.Dito mo malalaman kung anu ang ekspektasyon o pwede mong asahan at mga materyal na kailangan mo sa inyong pag-aaral.Makikita ang mga makakatulong na  suhuwestiyon  para sa onlain na pag-aaral at mga inspirasyon para sa mahalagang paghahanda ng  puso.

 

 
 

Introduksyon sa Online na Eskwelahan ng Biblikal na Pag-aaral ( EBP)Welcome

Ang yunit na ito ay bigyan ka ng introduksiyon sa kursong Online na EBP.Dito mo malalaman kung anu ang mga expectations o pwede mong asahan at mga materyal na kailangan mo sa inyong pag-aaral.Makikita ang mga makakatulong na  mga tip para sa online na pag-aaral at mga inspirasyon para sa mahalagang paghahanda ng  puso.Mayroong ding  serye ng video na introduksiyon sa canon ng Bibliya.