معرفی مدرسۀ مطالعۀ کتاب مقدس به صورت آنلاین

مدرسۀ مطالعۀ کتاب مقدس (SBS) به صورت آنلاین، برای این طراحی شده که مدرسۀ پویای مطالعۀ کتاب مقدسِ جوانان با یک مأموریت را در دسترس افراد گوناگونی قرار دهد که تشنۀ کلام خدا هستند و می خواهند در سطحی عمیقتر با کلام خدا ارتباط برقرار کنند. الگوهای SBS آنلاین، توسط دروس گستردۀ دانشگاه ملتها به رسمیّت شناخته شده است. میزانِ اعتبار هر الگو در مقدمۀ آن الگو عنوان شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این وب سایت مراجعه کنید: www.onlinesbs.org

 

توصیفِ دورۀ SBS (مدرسۀ مطالعۀ کتاب مقدس) به صورت آنلاین

واحد اول (مقدّمه ای بر مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی، بخش 1) در دسترس شماست که بررسی کنید و ببینید که دورۀ SBS  آنلاین چیست و چگونه عمل می کند. این واحد شامل تعدادی از بخشهای پایه ای است که مطالعۀ کتاب مقدس به روش استقرایی را توضیح می دهد و یک روش قدم به قدم است که از نامه های پولس به فیلیمون، تیتوس و غلاطیان استفاده می کند. وقتی بر روی نام این درس کلیک می کنید، باید از گزینۀ "ورود به سیستم به عنوان مهمان" استفاده کنید.